TUGASAN MINGGU KE 2

a. Terangkan tiga kelebihan e-pembelajaran

  1. E-pembelajaran membolehkan pelajar belajar mengikut lokasi yang sesuai sama ada di pejabat, rumah, universiti, kolej dan di mana sahaja kerana kemudahan internet ini bleh diakses di mana sahaja.
  1. Pembelajaran melalui e-pembelajaran juga membolehkan pelajar dilatih menggunakan pelbagai teknologi seperti pemain CD, penyiaran komputer, rakaman pita video dan lain-lain.
  1. Pembelajaran secara maya ini melibatkan penggunaan kos secara efektif.

 

b. Nyatakan dua contoh platform untuk e-pembelajaran

  1. FROG VLE
  2. I-FOLIO UKM

 

c. Huraikan bagaimana platform dalam (b) dapat digunakan untuk pembelajaran secara atas talian dengan efektif.

 

vle

  1. FROG VLE – Persekitaran pembelajaran maya yang merupakan satu sistem pembelajaran berdasarkan jaringan yang menyerupai pembelajaran   dunia sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Ketua panitia, guru dan juga murid boleh berkongsi ilmu bagi semua mata pelajaran melalui Sites. Guru-guru juga bleh memberikan tugasan atau kuiz kepada murid-murid secara di atas talian. Proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih menarik.

 

ifolio

2. I- Folio UKM – I-FOLIO ini digunakan oleh pelajar dan pensyarah UKM.Pelajar menggunakan I-FOLIO untuk mendapatkan nota, dan berbincang tentang tajuk-tajuk pembelajaran juga boleh dilakukan dengan pensyarah. Dan pensyarah menggunakan I-FOLIO bertujuan untuk memasukkan nota dan memberi maklumat tentang hal terbaru kepada pelajar.